นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตศึกษา ก่อนขึ้นทะเบียนบัณฑิต ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง

#ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ก่อนขึ้นทะเบียนบัณฑิต จะต้องตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
- ค้างส่งหนังสือหรือไม่
- มีค่าปรับค้างหรือไม่ 
ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ >> library.tu.ac.th >> เลือกเมนู "My Account"