นำร่องเปิดบริการ Book To You 18 พ.ย.-18 ธ.ค.62

Book To You บริการยืมหนังสือผ่าน Line

บริการทดลองของหอสมุด มธ. ที่ผู้ใช้บริการส่งคำขอยืมหนังสือผ่าน Line เมื่อห้องสมุดหาหนังสือให้แล้ว นักศึกษาจะต้องส่ง Grab / Line Man / Get หรือ Messenger มารับหนังสือด้วยตนเอง

#เงื่อนไขการให้บริการ
นักศึกษาปริญญาโท-เอก คณะนิติศาสตร์ มธ.
เฉพาะหนังสือภายในห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
ระยะเวลาทดลอง 18 พ.ย. - 18 ธ.ค. 62

#ขั้นตอนใช้บริการ
[1] เพิ่มเพื่อนใน Line http://nav.cx/6jwJHbP
[2] เลือกเมนู Book Search เพื่อค้นหาหนังสือที่ต้องการ
[3] แจ้งข้อมูลหนังสือทาง Line
[4] รอเจ้าหน้าที่แจ้งผลดำเนินการ 30 นาที ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น.
[5] ส่ง Grab / Line Man / Get หรือ Messenger มารับหนังสือได้ตามเวลาเปิดบริการของห้องสมุด

หมายเหตุ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง และชดใช้คืนหากหนังสือสูญหายจากการจัดส่ง