Netflix พร้อมให้บริการแล้วจ้า

Netflix พร้อมให้บริการแล้วจ้า
.
ใช้บริการได้ที่
✅ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ (เปิดให้บริการ 13 มกราคม 2563)
✅ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
.
📍 เงื่อนไขการให้บริการ
✅ สามารถใช้บริการได้ 3 ชั่วโมง
✅ พกบัตรนักศึกษา หรือ VR Card มาเพื่อขอใช้บริการ
✅ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มธ. สามารถใช้บริการนี้ได้ฟรี
.
นอกจากนี้เรายังมีบริการ Library of Things สามารถยืมหูฟังได้ที่ห้องสมุดสาขาได้ด้วย