งดให้บริการยืมหนังสือจากคลัง (ห้องสมุดศูนย์รังสิต) ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.61

ประกาศ  หอสมุดแห่ง มธ.งดให้บริการยืมหนังสือจากคลัง (ห้องสมุดศูนย์รังสิต) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการขนย้ายหนังสือ เป็นระยะเวลา 1 ปี

รวมถึงการให้บริการ Book Delivery ของหนังสือในคลัง วันสุดท้ายคือวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้