นศ.ทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 5เยี่ยมชมหอสมุดปรีดีฯ

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30-14.30 น. กองวิเทศสัมพันธ์ได้นำนักศึกษาจากโครงการอบรมทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 5 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ ซึ่งคุณกาญจนา จิตต์สง่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอสมุดฯ และคุณบุษยา เฟื่องประเสริฐ หัวหน้าหอสมุดปรีดีฯ ให้การต้อนรับ และคุณ Benjamin Ivry เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้