โปรแกรมเสาร์สะดวก เดือนมกราคม-มีนาคม 2560

กิจกรรมเสาร์สะดวก จัดเสาร์เว้นเสาร์  โดยเริ่มฉายภาพยนตร์เรื่องแรกตอน 12.30 น. ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ ชั้น U2
หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-613-353