โปรแกรมคุยกับหนัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมคุยกับหนัง โดยอาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์