โรงเรียนสาธิตฯ มธ.เข้าประชุม เรื่อง การเข้าใช้งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตฯ มธ.

วันที่ 14 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสต์ นำโดย อ.ศิริรัตน์ ศริชีพชัยยันต์ ผอ.โรงเรียนฯ พร้อมด้วย อ.ชนาเมธ วกุลชัย ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ อ.ชายาท เกษตรภิบาล ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ และคณะ เข้าประชุมกับ ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. พร้อมด้วยคุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ และคุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง การเข้าใช้งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตฯ มธ. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต