พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. และ Sustainable Development Policy Institute (SDPI) นำโดย Dr.Abid Qaiyum Suleri ผู้บริหาร SDPI

วันที่ 21 ก.ค.60 เวลา 14.00 น. คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ หอสมุด มธ. และคุณกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. และ Sustainable Development Policy Institute (SDPI) นำโดย Dr.Abid Qaiyum Suleri ผู้บริหาร SDPI ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์