ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

16 พฤษภาคม 2561ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยคุณ Benjamin Ivry เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้