ผู้บริหารหอสมุดฯ เข้าร่วมประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council Meeting 2017 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ Waseda University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. พร้อมด้วย อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ และคุณฐิติพงศ์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council Meeting 2017 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ Waseda University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงศึกษาดูงานและเยี่ยมชม National Diet Library ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560