ผู้ให้บริการฐานข้อมูล Proquest จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่เวลา 07.00 ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

 ด้วยบริษัท ProQuest ผู้ให้บริการฐานข้อมูล Proquest จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่เวลา 07.00 ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (ตามเวลาในประเทศไทย) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้

?Research databases
- ProQuest Platform (search.proquest.com)
- ProQuest Congressional (congressional.proquest.com)
- ProQuest Dialog (search.proquest.com/professional)
- ProQuest Trials
- Chadwyck-Healey US databases
- CultureGrams
- eLibrary (all editions)
- ProQuest Digital Microfilm
- ProQuest Obituaries
- ProQuest Research Companion
- SIRS (all editions)
- Ancestry Library Edition
- Digital Sanborn maps

?Dissertation publishing ProQuest/UMI ETD Ad
- ProQuest/UMI ETD Administrator

?Reference management/Research support tools
- RefWorks
- COS Funding Opportunities
- COS Scholar Universe 
- Pivot
- Papers Invited

?Bibliographic and catalog enrichment resources
- Books in Print®
- LibraryThing for Libraries™
- Resources for College Libraries
- ProQuest Syndetic Solutions

?Ex-Libris-Workflow Solutions
- Intota Assessment

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัย ณ ที่นี้