ผู้ให้บริการฐานข้อมูล Proquest จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่เวลา 07.00 ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (ตามเวลาในประเทศไทย) เป็นต้นไป

#ประกาศ ด้วยบริษัท ProQuest ผู้ให้บริการฐานข้อมูล Proquest จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่เวลา 07.00 ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (ตามเวลาในประเทศไทย) เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในส่วนของ 
- ProQuest Platform (search.proquest.com)

จึงแจ้งเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ ค่ะ