ผู้อำนวยการหอสมุด มธ. และผู้บริหารเยี่ยมชมห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี และห้องสมุดศูนย์รังสิต

วันที่ 12 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการหอสมุด มธ. และผู้บริหารเยี่ยมชมห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มแพทย์ธรรมศาสตร์) และห้องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ) ณ มธ.ศูนย์รังสิต นำชมโดยคุณพัชรี ภูริเทเวศร์ หัวหน้าห้องสมุดนงเยาว์ฯ และคุณญาณภา สมนึก หัวหน้าห้องสมุดศูนย์รังสิต