ผอ.หอสมุดฯ ได้รับมอบทุนสนับสนุนห้องสมุดบุญชู ตรีทอง แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 หอสมุด มธ.นำโดย ผอ.หอสมุดฯ ได้รับมอบทุนสนับสนุนห้องสมุดบุญชู ตรีทอง แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จากท่านบุญชู ตรีทอง เพื่อเพิ่มศักยภาพของห้องสมุด นำไปสู่เตรียมความพร้อมก้าวสู่ ยุค 4.0 ทั้งนี้ หอสมุด มธ.ขอกราบขอบพระคุณท่านบุญชู ตรีทอง มา ณ ที่นี้ค่ะ