ผอ.หอสมุด มธ. รับมอบภาพวาด “ฮานาโกะ” ทูตช้างไทย สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 5 มกราคม ผอ.หอสมุดฯ และรอง ผอ.สายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับมอบภาพวาด “ฮานาโกะ” ทูตช้างไทย สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น จาก รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับมอบมาจากคุณยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้หอสมุดแห่ง มธ. ได้เก็บรักษาหรือใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในโอกาสต่อไป

ข่าวเพิ่มเติมช้างฮานาโกะสามารถอ่านได้ที่http://www.komchadluek.net/news/detail/228406