ผอ.หอสมุด มธ.ได้เข้าร่วมการประชุม "Seminar and Workshop on Thailand University Consortium and Scopus Indexing Initiative"

วันที่ 28 เมษายน 2560 ผอ.หอสมุด มธ.ได้เข้าร่วมการประชุม "Seminar and Workshop on Thailand University Consortium and Scopus Indexing Initiative" ณ โรงแรม Winsor Suites เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาวารสารร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และเจ้าหน้าที่ของ Scopus