ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. รับมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสมาสวัสดีปีใหม่จากบริษัท เทรซ ออน จำกัด

ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. รับมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสมาสวัสดีปีใหม่จากคุณณัฐชญา ผดุงวิทย์ Sale Manager จากบริษัท เทรซ ออน จำกัด