ปิดให้บริการหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ส่วนของศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

#ประกาศ ปิดให้บริการหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้บุคลากรได้เข้าร่วมพิธีฌาปณกิจ เพื่อแสดงความอาลัยต่อนางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ