ปิดให้บริการระบบจองห้อง Study room และบริการ U-Services ระหว่างวันที่ 9 -11 มี.ค. 2565

ประกาศ

หอสมุดฯ จะปิดให้บริการระบบจองห้อง Study room และบริการ U-Services ระหว่างวันที่ 9 -11 มี.ค. 2565 เนื่องจากการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้