ปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยขนหนังสือห้องสมุดศูนย์รังสิต

ประกาศ ขณะนี้ ขณะนี้ห้องสมุดศูนย์รังสิตปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานขนย้ายหนังสือแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครงานเต็มจำนวน

ต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจมา ณ ที่นี้ด้วย