ปรับปรุงระบบ EZProxy วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ถึง 14.00 น.

[ประกาศ]

วันนี้ (5 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น. ถึง 14.00 น. ระบบเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย (EZProxy) จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากปรับปรุงระบบ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้