ประกาศ 15 ก.ค. บริการ WorldShare ILL ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ประกาศ !!! เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบของ OCLC ชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30-11.00 น. 

ทำให้ช่วงเวลาในวันดังกล่าว ไม่สามารถใช้บริการของหอสมุดได้ ดังนี้

1. ระบบสืบค้น WorldCat 
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้