ประกาศ 22-23 มิ.ย.บริการ WorldShare ILL ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ประกาศ !!!  เนื่องจาก จะมีการปรับปรุงระบบ OCLC ชั่วคราว ตั้งแต่ เวลา 21.00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน ถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่  23 มิถุนายน 2561 ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้บริการของหอสมุดฯ ได้ชั่วคราว ได้แก่

1. ระบบสืบค้น WorldCat

2. บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL 

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย