ประกาศ 28 ก.พ.ปิดปรับปรุงระบบสืบค้น WorldCat&WorldShareILL ชั่วคราว

ประกาศ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00-16.00 น. จะมีการปิดปรับปรุงระบบ ทำให้ไม่สามารถใช้ช่องสืบค้นในเว็บไซต์หอสมุดฯ WorldCat & WorldShare ILL (ช่องที่สอง) ได้

ทั้งนี้ หากท่านต้องการค้นหาข้อมูลสามารถใช้ช่องสืบค้น OneSearch (ช่องแรก) และช่องสืบค้น Books & Audio-Visuals (ช่องที่สาม) หรือ koha.library.tu.ac.th เพื่อค้นหาหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ต่างๆ ได้

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้