ประกาศ 31 ส.ค.61 ห้องสมุดปิดบริการ

ประกาศ  เนื่องด้วยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 82 ปี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จึงจำเป็นต้องปิดบริการห้องสมุดสาขาต่างๆ  ทั้งท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และ มธ.ศูนย์ลำปาง เป็นเวลา  1 วัน 

หมายเหตุ : ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดให้บริการตามปกติ