ประกาศ 5-17 มี.ค.ห้องสมุดบุญชูฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบกลางภาค

ประกาศ  ตั้งแต่วันที่ 5-17 มีนาคม 2561 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง ขยายเวลาเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาได้ใช้บริการห้องสมุดสำหรับอ่านหนังสือและค้นคว้าเพิ่มเติมช่วงสอบกลางภาค โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 8.30 จนถึง  22.00 น.