ประกาศ 6 พ.ค.ปิดปรับปรุงระบบสืบค้น WorldCat&WorldShareILL ชั่วคราว

ประกาศ เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบของ OCLC วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00-17.00 น.
ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้บริการของหอสมุดได้ ดังนี้
1. ระบบสืบค้น WorldCat
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้