ประกาศ เลื่อนการสอบข้อเขียนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ประกาศ เลื่อนการสอบข้อเขียนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

>> เป็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และประกาศผลสอบข้อเขียนในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 <<