ประกาศ เปิดพื้นที่นั่งอ่านห้องสมุดสาขาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ประกาศ 📣📣

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงมากขึ้น หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเปิดให้บริการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง และจะเปิดพื้นที่นั่งอ่านห้องสมุดสาขาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
.
สามารถติดตามบริการออนไลน์ที่ห้องสมุดให้บริการที่เพจ Thammasat University Library

▪️▪️▪️▪️▪️
Announcement

COVID-19 situation, Thammasat University Library will open fully TULIB Online Service again.

TULIB will open area on May 5, 2021

Please follow TULIB Online Services at Facebook "Thammasat University Library"

#Announcement
#COVID19
#TULIBOnlineServices