ประกาศ ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการ ในช่วงสอบปลายภาค

#ประกาศ ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการ ในช่วงสอบปลายภาค ดังนี้

#ศูนย์รังสิต
1. ศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดบริการ 09.00 - 07.00 น. ทุกวัน 
2. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน เวลา 09.00 - 24.00 น. ทุกวัน

#ท่าพระจันทร์
1. ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)
ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 22.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
2. ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
ระหว่างวันที่ 15 เมษายน - 15 พฤษภาคม 
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.