ประกาศ ห้องสมุดบุญชูฯ ปิดบริการวันที่ 22 มิ.ย.61

ประกาศ!!! ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง  ปิดบริการวันที่ 22 มิถุนายน 2561  เป็นเวลา 1 วัน เนื่องจาก บุคลากรห้องสมุดเดินทางไปศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย