ประกาศ ห้องสมุดดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการช่วงวันปีใหม่

ประกาศ ห้องสมุดดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) จะ 'ปิดให้บริการ' ในวันดังต่อไปนี้

- วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค.2560
- วันอังคารที่ 26 ธ.ค.2560 
- วันที่ 30 ธ.ค.2560 -2 ม.ค.2561 

และ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2560-12 ม.ค.2561 จะ 'เปิดให้บริการ' ในเวลา 08.00-16.00 น.

โดยห้องสมุดดิเรกฯ จะเปิดให้บริการตามเวลาปรกติ ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.2561 เป็นต้นไป