ประกาศ ห้องสมุดสาขา 'ปิดให้บริการ' ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560

#ประกาศ ห้องสมุดสาขา 'ปิดให้บริการ' ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ยกเว้น หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต 'เปิดให้บริการ' ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. และศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต 'เปิดให้บริการตามปกติ'