ประกาศ ห้องสมุดสาขาปรับวันและเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

ประกาศ ห้องสมุดสาขาปรับวันและเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป 
(ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)


#ท่าพระจันทร์
📍 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 
✅ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ.ปัจจุบัน บุคคลเกษียณอายุราชการ และศิษย์เก่า
.
📍 ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) 
✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 09.00-15.30 น.
🚫 ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ.ปัจจุบัน บุคคลเกษียณอายุราชการ และศิษย์เก่า 
.
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ.ปัจจุบัน บุคคลเกษียณอายุราชการ และศิษย์เก่า 
.
📍 ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)
✅ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 09.00-21.30 น.
✅ วันเสาร์-อาทิตย์เปิดให้บริการเวลา 09.00-19.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการผู้ใช้บริการทุกประเภท (ประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป)
.
📍 ห้องสมุด ศ. สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.
✅ วันเสาร์-อาทิตย์เปิดให้บริการเวลา 08.30-18.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการผู้ใช้บริการทุกประเภท (ประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป)
.
📍 ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์ฯ
✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 08.00-19.00 น.
✅ วันเสาร์-อาทิตย์เปิดให้บริการเวลา 08.30-18.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการผู้ใช้บริการทุกประเภท (ประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป)

----------------
#รังสิต
📍 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
✅ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ.ปัจจุบัน บุคคลเกษียณอายุราชการ และศิษย์เก่า
.
📍 ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ.ปัจจุบัน บุคคลเกษียณอายุราชการ และศิษย์เก่า
.
📍 ห้องสมุดประชาชน
✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 08.30-16.00 น.
✅ วันเสาร์-อาทิตย์เปิดให้บริการเวลา 09.00-17.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการผู้ใช้บริการทุกประเภท (ประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป)
.
📍 ศูนย์การเรียนรู้ฯ
✅ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
โดยวันที่ 1-9 สิงหาคม เปิดบริการเฉพาะชั้น 2 หลังวันที่ 10 สิงหาคม เปิดบริการครบทุกพื้นที่
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ.ปัจจุบัน

-----------------

#ลำปาง

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง 
✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 08.30-16.30 น.
🚫 ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ.ปัจจุบัน บุคคลเกษียณอายุราชการ และศิษย์เก่า

 

***หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

#ปรับวันและเวลาการเปิดให้บริการห้องสมุดสาขา
------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary