ประกาศ ห้องสมุดสาขาปรับวันและเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 10 สิงหาคมเป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2563)

ประกาศ ห้องสมุดสาขาปรับวันและเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 10 สิงหาคมเป็นต้นไป

(ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2563)

#ท่าพระจันทร์
📍 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

✅ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 09.00-21.30 น. (ชั้น U3 ปิดบริการเวลา 20.00 น.)
✅ วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 09.00-20.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ.ปัจจุบัน บุคคลเกษียณอายุราชการ และศิษย์เก่า
.
📍 ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)

✅ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 09.00-21.30 น.
✅ วันเสาร์-อาทิตย์เปิดให้บริการเวลา 09.00-19.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการผู้ใช้บริการทุกประเภท (ประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป)
.
📍 ห้องสมุด ศ. สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)

✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 08.00-20.00 น.
✅ วันเสาร์-อาทิตย์เปิดให้บริการเวลา 08.30-18.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการผู้ใช้บริการทุกประเภท (ประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป)
.
📍 ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)

✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 09.00-16.00 น.
✅ วันเสาร์เปิดให้บริการเวลา 09.00-17.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการผู้ใช้บริการทุกประเภท (ประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป)
.
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.
✅ วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 09.00-16.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ.ปัจจุบัน 
.
📍 ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์ฯ

✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 08.00-19.00 น.
✅ วันเสาร์-อาทิตย์เปิดให้บริการเวลา 08.30-18.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการผู้ใช้บริการทุกประเภท (ประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป)

----------------
#รังสิต
📍 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

✅ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ.ปัจจุบัน บุคคลเกษียณอายุราชการ และศิษย์เก่า
.
📍 ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มแพทยศาสตร์)

✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 08.00-20.00 น.
✅ วันเสาร์เปิดให้บริการเวลา 09.00-18.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการผู้ใช้บริการทุกประเภท (ประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป)
.
📍 ห้องสมุดประชาชน

✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 08.30-16.00 น.
✅ วันเสาร์-อาทิตย์เปิดให้บริการเวลา 09.00-17.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการผู้ใช้บริการทุกประเภท (ประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป)
.
📍 ศูนย์การเรียนรู้ฯ

✅ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมเป็นต้นไป เปิดบริการครบทุกพื้นที่
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ.ปัจจุบัน

----------------
#ลำปาง

📍 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

✅ วันจันทร์-ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 08.30-18.30 น.
✅ วันเสาร์เปิดให้บริการเวลา 08.30-18.30 น.
✅ วันอาทิตย์เปิดให้บริการเวลา 08.30-16.30 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการผู้ใช้บริการทุกประเภท (ประชาคมธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป)
.
.
***หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

#ปรับวันและเวลาการเปิดให้บริการห้องสมุดสาขา
------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary