ประกาศ ห้องสมุดศ.ดิเรก (คณะรัฐศาสตร์) ปรับเวลาให้บริการช่วงซัมเมอร์

ประกาศ !!! แจ้งการเปิด-ปิด ภาคฤดูร้อน ของห้องสมุด ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561  ดังนี้

วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด-ปิดบริการ  08.00-16.00 น.

วันเสาร์ เปิด-ปิดบริการ 09.00-18.00 น.

วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ