ประกาศ ห้องสมุดทุกสาขา 'ปิดให้บริการ' ในวันเสาร์ 30 ธ.ค.2560- วันอังคารที่ 2 ม.ค.2561

ประกาศ
ห้องสมุดทุกสาขา 'ปิดให้บริการ' ในวันเสาร์ 30 ธ.ค.2560- วันอังคารที่ 2 ม.ค.2561 เนื่องจากวันหยุดเทศกาลปีใหม่

ยกเว้น ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต โดยจะ 'เปิดให้บริการ' เฉพาะพื้นที่นั่งอ่าน ชั้น 2 (งดให้บริการห้อง tutoring)