ประกาศ หอสมุดฯ จะปิดปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบทความวารสาร (Index.library.tu.ac.th) 2 กรกฎาคม 2560

ประกาศ วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป หอสมุดฯ จะปิดปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบทความวารสาร (Index.library.tu.ac.th#มีผลทำให้ไม่สามารถสืบค้นฐานข้อมูลบทความวารสารได้ และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป อนึ่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้