#ประกาศ หอสมุดฯ เลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ . 📍 จากวันที่ 16-22 มีนาคม 2563 เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 25 มีนาคม 2563

#ประกาศ

หอสมุดฯ เลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ
.
📍 จากวันที่ 16-22 มีนาคม 2563 เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 25 มีนาคม 2563
.
เนื่องจากในวันดังกล่าว ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์และรังสิต #ปิดให้บริการ ตามประกาศงดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#เลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ
---------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary