ประกาศ หอสมุดป๋วยฯ เปิดบริการนำส่งหนังสือส่งคำขอได้แล้ววันนี้

ประกาศ

บริการ Library Come to You บริการส่งหนังสือ สามารถรับหนังสือได้วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร SC สามารถส่งแบบฟอร์มเพื่อส่งคำขอได้ที่ https://goo.gl/XRzvNw

เงื่อนไขในการให้บริการ
1.หนังสือที่ขอยืมจะต้องเป็นหนังสือของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และมีสถานะ Available เท่านั้น
2.ปิดรับคำขอเวลา 18.00 น.ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
3.รับตัวเล่มได้วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. บริเวณโถงด้านหน้าชั้น 1 อาคาร SC