#ประกาศ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 00.00 น.- 05.00 น. หอสมุดแห่ง มธ.จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย

#ประกาศ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 00.00 น.- 05.00 น. หอสมุดแห่ง มธ.จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ G-Cloud ซึ่งจะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ดังนี้

- ฐานข้อมูลบทความวารสารภาษาไทยทั้งหมด 
- TU Knowledge base (DSpace)
- Open Journal Systems : Social Sciences Journals
- Open Journal Systems : วารสารโดมทัศน์

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้