#ประกาศ กำหนดการเปิดให้บริการของห้องสมุด ในระหว่างงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

#ประกาศ กำหนดการเปิดให้บริการของห้องสมุด ในระหว่างงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

#ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ 
#ปิดบริการ วันที่ 21 ตุลาคม 2560 และ วันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2560 
#เปิดให้บริการ วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ตามเวลาเปิดบริการปกติ 
***ดูวันและเวลาเปิดให้บริการได้ที่ 
http://library.tu.ac.th/library-hours

#ห้องสมุดสาขาศูนย์รังสิต
#ปิดให้บริการ วันที่ 23 และ 26 ตุลาคม 2560 
ยกเว้น ศูนย์การเรียนรู้ฯ #ปิดให้บริการวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เท่านั้น