ประกาศ !! การสืบค้น One Search ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ประกาศ

ขณะนี้หอสมุดฯ พบปัญหาการเข้าใช้งาน Single Search และฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ทำให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้

เนื่องจากมีปัญหาจากการเชื่อมต่อของ UNINET ซึ่งอยู่ใระหว่างการประสานงานเพื่อทำการแก้ไขปัญหา

โดยบริการที่ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ได้แก่

1. การสืบค้นผ่านช่อง One Search
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน (TU-THAIPUL)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้