ประกาศ ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบกลางภาค

#ประกาศ ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบกลางภาค
ระหว่างวันที่ 6 - 26 มีนาคม 2560
? หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ 09.00 - 24.00 น.
? ศูนย์การเรียนรู้ฯ 09.00 - 07.00 น.