#ประกาศ ขยายเวลาเปิดบริการห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ ในช่วงสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2560

#ประกาศ ขยายเวลาเปิดบริการห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ ในช่วงสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2560
#เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 22.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 09.00 - 20.00 น.