ประกาศ!!! ขยายเวลารับสมัครบรรณารักษ์และนักวิชาการเงินและบัญชี

หอสมุดฯ ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ และนักวิชาการเงินและบัญชี จนถึง 6 มีนาคม 2561 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-613-3508, 02-613-3538 หรือ อ่านรายละเอียดได้เพิ่มเติมตามเอกสารแนบ