ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบรรณารักษ์และนักวิชาการเงินและบัญชีถึง 6 มี.ค.61

หอสมุดแห่ง มธ. ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยถึง 6 มีนาคม 2561 ได้แก่ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6133508, 02-613-3538 (ในวันและเวลาทำการ)