ประกาศ โปรแกรม TURNITIN ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ประกาศ

วันนี้ (17 มี.ค.) ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - เวลา 04.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2561  โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก TURNITIN จะดำเนินการปรับปรุงระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย