ประกาศ  ปิดบริการ "จัดส่ง" และ "รับคืน" หนังสือระหว่างวันที่ 13-26  กรกฎาคม 2564

ประกาศ  ปิดบริการ "จัดส่ง" และ "รับคืน" หนังสือระหว่างวันที่ 13-26  กรกฎาคม 2564


เนื่องจากรัฐบาลประกาศมาตรการควบคุมการระบาดเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ห้องสมุดสาขา "ทุกแห่ง" ของดให้บริการ ดังนี้
1 จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ TULIB Delivery
2 รับคืนหนังสือทั้งหมดผ่าน Book Drop และผ่านทางไปรษณีย์
นักศึกษาและบุคลากร สามารถส่งคำขอให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เพื่อให้ห้องสมุดส่งหนังสือให้ได้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 10.00 น.
ทั้งนี้ บริการออนไลน์อื่นยังคงให้บริการตามปกติ ท่านสามารถติดต่อห้องสมุดได้ที่ Line@ ห้องสมุดสาขา  https://bit.ly/2JAdvHG
หอสมุดฯ ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน 💛❤️
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
Temporary interruption of TULIB Delivery and Book Return services from 13 July to 26 July 2021
Following government and university COVID-19 pandemic control measures, all branches of the Thammasat University Library will temporarily interrupt the following services from Tuesday, 13 July to Monday, 26 July 2021:
1. TULIB Delivery by post
2. Returning books by book drop and post.
TU Students and staff may submit requests for books to be delivered by post until 10am on Monday, 12 July.
Other TU Library online services will continue to operate as usual. For any questions or additional information, kindly contact us at Line@ Branch Library (Click here >> https://bit.ly/2JAdvHG)
With best wishes for continued health and security to the entire Thammasat University community.  💛❤️
#TULIB beside you
-----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line: @pridilibrary